Over van Schrift Naar Schrijven

 

 

 

 

 

 

Op de toekomst voorbereid!

 

Als auteur van o.a. Pak je pen en Portfolio heeft Else Kooijman haar sporen als ontwikkelaar van leermiddelen inmiddels meer dan verdiend. Inmiddels maakt zij zich ook sterk voor het ontwikkelen van een praktijktheorie voor het vak Handschriftonderwijs en schrifteducatie, de nieuwe naam van traditionele vak Schrijven.
Vanuit haar visie op het vak en de gevoelde noodzaak om aan te sluiten bij de huidige onderwijsontwikkeling heeft zij – samen met uitgeverij Cantal – van Schrift Naar Schrijven (SNS) ontwikkeld.

SNS: een blended leermiddel

SNS is ‘blended’, dat wil zeggen: een combinatie van werkschrift en website.
De website bevat de theorie van schrift en schrijven in hun onderlinge samenhang en behandelt handschrift én – niet meer weg te denken uit onze tijd – typschrift. Ook letteren, de moderne variant van sierschrift, komt aan bod.
De student leert in hoofdstuk 1 en 2 over de drie aspecten proces, materiaal en vorm en verdiept zich in de drie belangrijkste toepassingsgebieden (domeinen) van schrift: handschrift, typschrift en letteren. Hoofdstuk 3 laat de samenhang tussen de aspecten en domeinen zien. Ook die kunnen namelijk niet zonder elkaar!
De website bestaat uit ‘theorie’, maar vooral ook uit veel voorbeelden, filmpjes, afbeeldingen en illustraties. Immers, wie over schrijven leert, leert over de toepassing ervan in het dagelijkse leven.
In hoofdstuk 4 komt de eigen vaardigheid schrijven uitgebreid aan bod. De student oefent de eigen vaardigheid op een onderzoekende en actieve manier aan de hand van de leerlijn ‘Handschriftonderwijs en schrifteducatie’. De leerlijn beschrijft de voorschoolse periode (VE) tot en met het voortgezet onderwijs (VO).
In het werkschrift pas de student de theorie – op zichzelf of anderen – toe, maakt opdrachten bij de theorie, oefent eigen vaardigheid, krijgt zicht op het eigen schrijfproces en dat van anderen en leert wat met het oog op de toekomst voor hem of haar van belang is. Bovendien onderzoekt de student de aspecten van schrift en schrijven en leert zo kritisch ‘naar en achter’ de inhoud te kijken. Dat vergroot het inzicht.

Kenmerken SNS

Met de methodiek van Schrift Naar Schrijven (SNS) levert het vak Handschriftonderwijs en schrifteducatie een eigen, substantiële en waardevolle bijdrage aan het curriculum.
Van Schrift Naar Schrijven is primair ontwikkeld als programma voor het onderwijs, voor docenten en studenten aan lerarenopleidingen. De methodiek:

 • is gebaseerd op een toekomstgerichte visie (Kooijman-Thomson, 2020);
 • baseert zich op (wetenschappelijke) evidentie en publicaties (Literatuur en verantwoording);
 • is stevig geworteld in de traditie van het vak en biedt een integrale leerlijn van VE t/m VO;
 • plaatst zich in een context van onderwijsontwikkeling (zie Onderwijsontwikkeling en SNS);
 • draagt ertoe bij dat leerlingen zich ontwikkelen ten aanzien van de drie doeldomeinen van het onderwijs: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming;
 • draagt ertoe bij dat leerlingen hun brede vaardigheden ontwikkelen.

SNS kenmerkt zich door:

 • kennis over proces, materiaal en vorm als basis voor (eigen) vaardigheid;
 • handschrift, typschrift en letteren als integraal onderdeel van de leerlijn;
 • een onderzoekende houding : experiment en creativiteit;
 • vakmanschap: kritisch verantwoorden van eigen keuzen;
 • drie niveaus van leesbaarheid;
 • doelgerichte communicatie, afgestemd op doel, publiek en situatie;
 • relatie tussen vorm en (handgeschreven/digitale) tekst;
 • samenhang met Nederlands en andere leergebieden (zie Onderwijsontwikkeling en SNS).

Voorproefje

Op deze website vindt u voorbeelden van de theorie en van de opdrachten en werkbladen uit het werkschrift. Dit Voorproefje is bedoeld om u een representatief beeld te bieden.

 

Bent u docent aan een pabo, dan kunt u een beoordelingsexemplaar met licentie van SNS aanvragen.

 

 

 

 

Vormgeving

SNS besteedt expliciet aandacht aan vormgeving van letters, woorden en teksten.
De uitgave Vorm en tekst (VéT) werkt de vormgeving van vooral typschrift verder uit. Licentiehouders van SNS kunnen een licentie van Vet aanschaffen tegen een gereduceerde prijs.

 

Wilt u een beeld krijgen van deze uitgave, bezoek dan de website VéT. Bent u docent, dan kunt u een docentlicentie Vet aanvragen op www.cantal.nl.

 

 

Overige informatie

Verder treft u hier deze informatie aan:

 

Voor deze pagina van de website 'https://vanschriftnaarschrijven.nl' is geen licentiecode nodig. Echter, kopieert of publiceert u (delen van) deze pagina', dan overtreedt u de wet op het auteursrecht.