Achtergronden en informatie

Op de toekomst voorbereid!

 

 

 

 

 

 

Het onderwijs aan de pabo is in beweging.
Ontwikkelingen als een Kennisbasis voor alle vakken, eisen vanuit ‘10voordeleraar’ en vanuit LOBO, maar vooral de aanstaande en grootschalige curriculumherziening, maken duidelijk dat ook het vak Handschrift zich moet ontwikkelen en zo toekomstbestendig worden.

De naam Handschriftonderwijs en schrifteducatie , voortvloeiend uit die curriculumherziening, benadrukt de uitdaging waar het vak voor staat: zichzelf opnieuw uitvinden.

De methodiek Van Schrift Naar Schrijven (SNS) gaat die uitdaging aan teneinde met Handschriftonderwijs en schrifteducatie een eigen, substantiële en waardevolle plaats in het curriculum in te vullen.

Van Schrift naar Schrijven is inmiddels verschenen!

 

Informatie over de methodiek vindt u in Over Van Schrift naar Schrijven.
Bent u geïnteresseerd in de visie en achtergronden van SNS en de relatie met onderwijsontwikkeling, dan kunt u terecht bij de informatie over Onderwijsontwikkeling en SNS.

Bent u docent aan een pabo, dan kunt u een beoordelingsexemplaar met licentie aanvragen.

Vormgeving

Vormgeving is veelal cruciaal voor de keuze om informatie al of niet tot zich te nemen en daarom belangrijk voor ieder die teksten schrijft. Daarom besteed SNS expliciet aandacht aan vormgeving. Ook daarover vindt u informatie in Over Van Schrift Naar Schrijven.

 

Voor deze pagina van de website 'https://vanschriftnaarschrijven.nl' is geen licentiecode nodig. Echter, kopieert of publiceert u (delen van) deze pagina', dan overtreedt u de wet op het auteursrecht.