Voorproefje SNS

Dit voorproefje bestaat uit twee delen:

Deel 1 beschrijft de basisgedachte, uitgangspunten en inhoud van
Van Schrift Naar Schrijven (SNS)
en bevat voorbeelden uit de methodiek.

Deel 2 geeft informatie over de internettoepassing  Vorm en tekst (VéT). Daarvoor klikt u op Vormgeven van typschrift .

 

Inleiding
Ontwikkelingen als de Kennisbasis,  de eisen vanuit ‘10voordeleraar’ en LOBO, de nieuwe naam van het vak (Handschriftonderwijs en schrifteducatie), maar vooral de grootschalige, door ‘Curriculum.nu’ gecoördineerde, herziening van het curriculum benadrukken dat het vak voor een flinke uitdaging staat, namelijk: zichzelf opnieuw uitvinden.

In haar artikel Handschriftonderwijs en schrifteducatie, een visie op de kern van het vak uit 2018 zet Else Kooijman haar visie op een daaraan dienstige praktijktheorie uiteen in de hoop een levendige discussie over de verdere ontwikkeling van het vak in gang te zetten.

Die visie heeft ze inmiddels geconcretiseerd in het ‘blended’ leermiddel:  van Schrift Naar Schrijven, kortweg SNS.


De basis

SNS legt expliciet de relatie tussen de drie aspecten van schrift (proces, materiaal en vorm) en de drie relevante domeinen van schrijven (handschrift, typschrift en letteren). Die relatie legt de basis voor de methodiek.
SNS is geworteld in de traditie van het vak: de vaardigheid van het leren schrijven. Dat blijkt ook duidelijk uit de belangrijke plaats die Hoofdstuk 4 (de leerlijn vaardigheden) in het werkschrift en de website inneemt.

 

Uitgangspunten
De basis vanvan Schrift Naar Schrijven wordt gevormd door de relatie tussen de drie aspecten (Hoofdstuk 1) en de domeinen (hoofdstuk 2). Die basis wordt in Hoofdstuk 3 (Leren schrijven)  concreet ingevuld. In de leerlijn vaardigheden (Hoofdstuk 4) leert de student – misschien wel opnieuw – schrijven met een aanpak die zicht kenmerkt door:
– onderzoekend en interactief leren;
– reconstructie i.p.v. reproductie;
– de relatie met taalonderwijs en andere leergebieden;
– aandacht voor ‘digitaal’ schrift;
– expliciete aandacht voor vormgeving (tekst en beeld);
– aandacht voor creatieve aspecten van schrift.

 

De inhoud
Dit voorproefje biedt een representatief beeld van het werkschrift én de website. Immers, SNS is een ‘blended’ leermiddel en maakt gebruik van diverse media.
Wilt u delen van de inhoud van SNS bekijken, klik dan op de actieve links in de inhoudsopgave. Op de pagina die zich opent vindt u voorbeelden van pagina’s van het werkschrift en van de website.
U kunt altijd terug naar deze pagina met behulp van het menu in de linker kolom of de ‘Terug’-functie van uw browser.

Hoofdstuk 1: Wat is schrift?

1.1 Aspect proces
1.2 Aspect materiaal
1.3 Aspect vorm

Hoofdstuk 2: Wat is schrijven?

2.1 Domein handschrift
2.2 Domein typschrift
2.3 Domein letteren

Hoofdstuk 3: Leren schrijven

3.1 Proces
3.2 Materiaal
3.3 Vorm

Hoofdstuk 4: Leerlijn vaardigheid

4.1 Voorschoolse fase
4.2 Voorbereidende fase
4.3 Aanvankelijke fase
4.4 Voortgezette fase
4.5 Handschrift en typschrift
4.6 Handschrift en digitale tekstproductie VO

 

Vormgeving
Vormgeving van tekst – handgeschreven en digitaal –  wordt steeds belangrijker. Ook bij (leren) schrijven spelen aspecten van vormgeving een belangrijke rol. De internettoepassing Vorm en tekst ( VéT) laat zien wat er met het vormaspect van typschrift mogelijk is. Deel 2 van dit voorproefje vindt u daar informatie over. richt zich specifiek op het aspect vorm van schriftonderwijs.

De vormgeving van typschrift komt aan de orde in de internettoepassing VéT. In de linker kolom vindt u voorbeelden Daarom kunnen licentiehouders van SNS tegen een gereduceerd tarief een licentie aanschaffen op de uitgave Vorm en tekst (VéT), gids voor opmaak van tekst en beeld. Bezoek voor meer informatie de website VéT.

 

Deze pagina van de website 'https://vanschriftnaarschrijven.nl' is onderdeel van het zogenaamde voorproefje. U heeft voor deze pagina geen licentiecode nodig. Echter, kopieert of publiceert u (delen van) deze pagina', dan overtreedt u de wet op het auteursrecht.